قوانین و مقررات

-تمامی شرایط ثبت نام  مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و مسولیت نشر هرگونه مطلب یا تصویر بر عهده  مشتری است -

-هرگونه رفع عیب بر عهده گروه طراحان سایت رسمی می باشد اما هیچگونه مسولیتی در قبال مدیریت محتوی ندارد-

-به علت خدماتی بودن فعالیت ما مبلغ پرداخت شده جهت خرید  قابل بازگردانی نمی باشد -

-در صورتی که تا قبل از اتمام اعتبار حساب و قرار داد شما گروه طراحان سایت رسمی قادر به ادامه همکاری با مشتری نباشد مقدار زمان استفاده مشتری را محاسبه و باقیمانده وجه را باز می گرداند -